Вдосконалення механічних методів вимірювання концентрації паперової пульпи

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Пістун Євген Павлович
Спеціальність
05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин
Дата захисту
18.12.2020 14:00
Статус
дисертація захищена