Розроблення основ технології наповнення кополімерів полівінілпіролідону хімічно осадженими металами

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д. т. н., доц. Гриценко Олександр Миколайович
Спеціальність
05.17.06 – технологія полімерних та композиційних матеріалів
Дата захисту
29.03.2021 15:00
Статус
дисертація захищена