Типи житла для мігрантів

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата архітектури
Науковий керівник / консультанти
д.арх.доц. Гнесь Ігор Петрович
Спеціальність
18.00.02 – Теорія будівель та споруд
Дата захисту
13.05.2021 10:00
Статус
дисертація захищена