Принципи формування архітектурної типології і проєктування міжуніверситетських культурних центрів

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата архітектури
Науковий керівник / консультанти
д.арх., проф. Проскуряков Віктор Іванович
Спеціальність
18.00.02 – Архітектура будівель і споруд
Дата захисту
12.05.2021 13:00
Статус
дисертація захищена