Трансформація як засіб формування середовища для розвитку дітей

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата мистецтвознавства
Науковий керівник / консультанти
д. мист., доц. Яковець Інна Олександрівна
Спеціальність
17.00.07 – дизайн
Дата захисту
20.04.2021 13:00
Статус
дисертація захищена