Спеціалізована вчена рада Д 35.052.05

Термін повноважень ради
04.03.2020 р. — 31.12.2020 р.
Спеціальності
  • 01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки)
  • 01.05.03 Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем (технічні науки)
  • 05.13.12 Системи автоматизації проектувальних робіт
  • 10.02.21 Структурна, прикладна і математична лінгвістика (технічні науки)
Голова ради: д.т.н., проф. Федасюк Дмитро Васильович
Заступники голови: д.т.н., проф. Пасічник Володимир Володимирович
Вчений секретар: д.т.н., проф. Бунь Ростислав Адамович
E-mail
d35.052.05@lpnu.ua
d35.052.05@lp.edu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-23-68

Захищені дисертації

Теми дисертацій Автор дисертації Дата захисту
1 Математичне моделювання процесів самоорганізації в невпорядкованих системах наночастинок Слюсарчук Арсен Юрійович 11.05.2021 р.
2 Методи та засоби побудови математичних моделей характеристик складних об'єктів в умовах інтервальної невизначеності Пукас Андрій Васильович 11.05.2021 р.
3 Методи та засоби диференціації фоностатистичних структур функціональних стилів англійської мови Хомицька Ірина Юріївна 28.04.2021 р.
4 Математичне моделювання конвективного процесу сушіння деревини з урахуванням границі фазових переходів Борецька Ірина Богданівна 13.12.2019 р.
5 Інтервальні моделі процесів забруднення атмосфери шкідливими викидами автотранспорту та методи їх ідентифікації Маслияк Юрій Богданович 13.12.2019 р.
6 Лінгвістичні методи та засоби планування надання освітніх послуг з використанням Веб-спільнот Шілінг Анна Юріївна 12.12.2019 р.
7 Математичне та програмне забезпечення протидії інфор маційній пропаганді в соціальних середовищах Інтернету Вус Володимир Антонович 12.12.2019 р.
8 Математичне моделю- вання деформаційних і тепломасообмінних процесів у середовищах з фрактальною структурою Левкович Мар’яна Володимирівна 24.10.2019 р.
9 Гібридні моделі і методи прогнозування рекомендацій для інтернет-магазину Шварц Михайло Євгенійович 24.10.2019 р.
10 Методи та засоби підтримки прийняття рішень формування та розвитку територіальних громад Рибчак Зоряна Любомирівна 05.04.2019 р.
11 Засоби автоматизованого тестування спеціалізованого програмного забезпечення вбудованих систем Чопей Ратібор Степанович 04.04.2019 р.
12 Методи і засоби виявлення інформаційно-психологічної маніпуляції в онлайн-спільнотах Лазурак Зоряна Дмитрівна 04.04.2019 р.
13 Методи та засоби побудови контекстно- залежних інтелектуальних систем у сфері працевлаштування Завущак Ірина Іванівна 03.04.2019 р.
14 Математичне моделювання процесів оксидації чадного газу на неоднорідних каталізаторах Рижа Ірина Андріївна 03.04.2019 р.
15 Автоматизація проектування вбудованих систем засобами віддаленої інженерії Гладкова Ольга Миколаївна 07.12.2018 р.
16 Інтервальне моделювання процесів у біогазових установках в умовах структурної та параметричної невизначеності Гураль Ірина Володимирівна 07.12.2018 р.
17 Статистично-орієнтовані методи допускового проектування радіоелектронних пристроїв Шило Галина Миколаївна 06.12.2018 р.
18 Ідентифікація параметрів інтервальних моделей статичних систем методами оптимального планування насичених експериментів Олійник Ірина Степанівна 02.07.2018 р.
19 Математичне моделювання систем електронної оптики з урахування симетрії граничних поверхонь Мочурад Леся Ігорівна 08.06.2018 р.
20 Математичне моделювання та чисельний аналіз двофазної фільтрації газу та рідини в пористому середовищі Вавричук Петро Григорович 17.05.2018 р.