Спеціалізована вчена рада Д 35.052.05

Термін повноважень ради
06.06.2022 р. — 06.06.2025 р.
Спеціальності
  • 01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи
  • 01.05.03 Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем 
  • 05.13.12 Системи автоматизації проектувальних робіт
Голова ради: д.т.н., проф. Федасюк Дмитро Васильович
Заступник голови: д.ф.-м.н., проф. Костробій Петро Петрович
Вчений секретар: д.т.н., проф. Бунь Ростислав Адамович
E-mail
d35.052.05@lp.edu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-23-68

Захищені дисертації

Теми дисертацій Автор дисертації Дата захисту
1 Моделювання та дослідження розмірних ефектів у електропровідних тілах Сеник Юлія Андріївна 14.09.2023 р.
2 Аналіз та синтез комп'ютерних лінгвістичних систем опрацювання україномовного текстового контенту Висоцька Вікторія Анатоліївна 14.09.2023 р.
3 Математичне моделювання процесів самоорганізації в невпорядкованих системах наночастинок Слюсарчук Арсен Юрійович 11.05.2021 р.
4 Методи та засоби побудови математичних моделей характеристик складних об'єктів в умовах інтервальної невизначеності Пукас Андрій Васильович 11.05.2021 р.
5 Методи та засоби диференціації фоностатистичних структур функціональних стилів англійської мови Хомицька Ірина Юріївна 28.04.2021 р.
6 Інтервальні моделі процесів забруднення атмосфери шкідливими викидами автотранспорту та методи їх ідентифікації Маслияк Юрій Богданович 13.12.2019 р.
7 Математичне моделювання конвективного процесу сушіння деревини з урахуванням границі фазових переходів Борецька Ірина Богданівна 13.12.2019 р.
8 Лінгвістичні методи та засоби планування надання освітніх послуг з використанням Веб-спільнот Шілінг Анна Юріївна 12.12.2019 р.
9 Математичне та програмне забезпечення протидії інфор маційній пропаганді в соціальних середовищах Інтернету Вус Володимир Антонович 12.12.2019 р.
10 Гібридні моделі і методи прогнозування рекомендацій для інтернет-магазину Шварц Михайло Євгенійович 24.10.2019 р.
11 Математичне моделю- вання деформаційних і тепломасообмінних процесів у середовищах з фрактальною структурою Левкович Мар’яна Володимирівна 24.10.2019 р.
12 Методи та засоби підтримки прийняття рішень формування та розвитку територіальних громад Рибчак Зоряна Любомирівна 05.04.2019 р.
13 Методи і засоби виявлення інформаційно-психологічної маніпуляції в онлайн-спільнотах Лазурак Зоряна Дмитрівна 04.04.2019 р.
14 Засоби автоматизованого тестування спеціалізованого програмного забезпечення вбудованих систем Чопей Ратібор Степанович 04.04.2019 р.
15 Математичне моделювання процесів оксидації чадного газу на неоднорідних каталізаторах Рижа Ірина Андріївна 03.04.2019 р.
16 Методи та засоби побудови контекстно- залежних інтелектуальних систем у сфері працевлаштування Завущак Ірина Іванівна 03.04.2019 р.
17 Автоматизація проектування вбудованих систем засобами віддаленої інженерії Гладкова Ольга Миколаївна 07.12.2018 р.
18 Інтервальне моделювання процесів у біогазових установках в умовах структурної та параметричної невизначеності Гураль Ірина Володимирівна 07.12.2018 р.
19 Статистично-орієнтовані методи допускового проектування радіоелектронних пристроїв Шило Галина Миколаївна 06.12.2018 р.
20 Ідентифікація параметрів інтервальних моделей статичних систем методами оптимального планування насичених експериментів Олійник Ірина Степанівна 02.07.2018 р.