Синтез і властивості органо-неорганічних протонопровідних матеріалів

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Науковий керівник / консультанти
к.х.н., ст. досл.Євчук Ірина Юріївна
Спеціальність
02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук
Дата захисту
23.04.2021 14:00
Статус
дисертація захищена