Аксіологія феномена свободи у трансформаційних суспільствах

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
д.ю.н., проф. Гарасимів Тарас Зеновійович
Спеціальність
12.00.12 – філософія права
Дата захисту
23.12.2020 14:00
Статус
дисертація захищена