Режими та характеристики енергоблоку електростанції з додатковим робочим трансформатором власних потреб

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
к.т.н., доц. Лисяк Георгій Миколайович
Спеціальність
05.14.02 — електричні станції, мережі і системи
Дата захисту
25.09.2020 14:00
Статус
дисертація захищена