Удосконалення методів та розроблення віртуального засобу оцінювання якості продукції овочівництва

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Столярчук Петро Гаврилович
Спеціальність
05.01.02 – Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення
Дата захисту
22.04.2021 12:00
Статус
дисертація захищена