Правове регулювання надання адміністративних послуг в об’єднаних територіальних громадах

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
д.ю.н., проф. Сопільник Любомир Іванович
Спеціальність
12.00.07 — адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Дата захисту
30.11.2020 14:00
Статус
дисертація захищена