Математичне моделювання процесів самоорганізації в невпорядкованих системах наночастинок

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.ф.-м.н.,с.н.с.Ільницький Ярослав Миколайович
Спеціальність
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
Дата захисту
11.05.2021 16:00
Статус
дисертація захищена