Система керування електроприводом нафтовидобувної установки на основі нейронної мережі

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Маляр Андрій Васильович
Спеціальність
05.09.03 — електротехнічні комплекси та системи
Дата захисту
25.09.2020 10:00
Статус
дисертація захищена