Каталог дисертацій


Тема дисертації Автор Керівник Ступінь Захист Спецрада
101 Прогнозування значення температури за перехідним процесом із використанням нейронних мереж Лопатко Ольга Олегівна д.т.н., проф. Микитин Ігор Петрович кандидата технічних наук 29.11.2019 р. Д 35.052.08
102 Забезпечення екологічної безпеки в зоні впливу діяльності птахоферм Канда Марія Іванівна д.т.н., проф. Мальований Мирослав Степанович кандидата технічних наук 28.11.2019 р. К 35.052.22
103 Становлення і розвиток комунікативного дизайну в Галичині другої половини ХІХ – першої третини ХХ століть Борисенко Ольга Миколаївна к.арх., доц. Мигаль Станіслав Павлович кандидата мистецтвознавства 28.11.2019 р. К 35.052.25
104 Функціонально-інтегровані сенсори термічного аналізу на структурах твердотільної електроніки Бойко Оксана Василівна д.т.н., проф. Готра Зенон Юрійович доктора технічних наук 28.11.2019 р. Д 35.052.13
105 Ергодизайнерські принципи організації інтер’єрних просторів ресторанних закладів Дудка Світлана-Роксолана Олександрівна д. арх., проф. Мироненко Віктор Павлович кандидата мистецтвознавства 28.11.2019 р. К 35.052.25
106 Архітектура палаців Якуба Кубицького кін. XVIII – поч. XIX ст Погранична Ірина Ігорівна д.арх., проф. Диба Юрій Романович кандидата архітектури 12.11.2019 р. Д 35.052.11
107 Розвиток архітектурної типології ландшафтних театрів в Україні Гуменник Інна Вадимівна д.арх., проф. Проскуряков Віктор Іванович кандидата архітектури 12.11.2019 р. Д 35.052.11
108 Методи збереження та використання об’єктів природно-заповідного фонду у структурі міст Тупісь Степан Павлович к.арх., доц. Соснова Надія Степанівна кандидата архітектури 11.11.2019 р. Д 35.052.11
109 Формування та розвиток систем наукової і науково-технічної діяльності у закладах вищої освіти Жук Лілія Володимирівна д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович доктора економічних наук 01.11.2019 р. Д 35.052.03
110 Організування та оцінювання маркетингової взаємодії підприємств на основі використання Інтернет-технологій Угольков Євгеній Олегович д.е.н., проф. Карий Олег Ігорович кандидата економічних наук 01.11.2019 р. Д 35.052.03
111 Понятійно-категоріальний апарат податкового права України Баїк Оксана Іванівна д.ю.н., проф. Остапенко Олексій Іванович доктора юридичних наук 29.10.2019 р. Д 35.052.19
112 Теорія і практика протидії нелегальній міграції ор-ганами Державної прикордонної служби України: адміністративно-правовий аспект Мота Андрій Федорович д.ю.н., проф. Остапенко Олексій Іванович доктора юридичних наук 28.10.2019 р. Д 35.052.19
113 Адміністративно-правовий механізм забезпечення інформаційної безпеки в Україні Перун Тарас Степанович к.ю.н., доц. Хомишин Ірина Юріївна кандидата юридичних наук 28.10.2019 р. Д 35.052.19
114 Теорія та практика створення розподілених систем виявлення зловмисного програмного забезпечення в локальних комп’ютерних мережах Савенко Олег Станіславович д.т.н., проф. Саченко Саченко Анатолій Олексійович д.н., проф. Марковський Георгій доктора технічних наук 25.10.2019 р. Д 35.052.08
115 Гібридні моделі і методи прогнозування рекомендацій для інтернет-магазину Шварц Михайло Євгенійович д.т.н., проф. Лобур Михайло Васильович кандидата технічних наук 24.10.2019 р. Д 35.052.05
116 Математичне моделю- вання деформаційних і тепломасообмінних процесів у середовищах з фрактальною структурою Левкович Мар’яна Володимирівна д.т.н., проф. Соколовський Ярослав Іванович кандидата технічних наук 24.10.2019 р. Д 35.052.05
117 Екологічна безпека урбанізованих територій в умовах техногенної трансформації атмосферних опадів Герецун Галина Михайлівна д.б.н., проф. Масікевич Юрій Григорович кандидата технічних наук 11.10.2019 р. К 35.052.22
118 Підвищення завадостійкості програмно керованих пристроїв синхронізації Алтунін Сергій Ігорович д.т.н., проф. Бондарєв Андрій Петрович, кандидата технічних наук 11.10.2019 р. Д 35.052.10
119 Підвищення екологічної безпеки урбанізованих територій при поводженні з відходами рослинного походження Сорока Максим Леонідович д.т.н., доц. Зеленько Юлія Володимирівна кандидата технічних наук 11.10.2019 р. К 35.052.22
120 Модифіковані полімерні мембрани із заданими функціональними властивостями Вакулюк Поліна Василівна доктора технічних наук 27.09.2019 р. Д 35.052.07
121 Синтез, властивості та біологічна активність триазенів 9,10-антрацендіону і його похідних Сабадах Оксана Петрівна к.х.н., доц. Тарас Тетяна Миколаївна кандидата хімічних наук 09.09.2019 р. Д 35.052.01
122 Теоретичні основи сорбційних процесів на природних та синтетичних сорбентах Сабадаш Віра Василівна д.т.н., проф. Гумницький Ярослав Михайлович доктора технічних наук 06.09.2019 р. Д 35.052.09
123 Представництво прав, свобод та інтересів громадян в адміністративному судочинстві Величко Орест Миколайович к.ю.н., доц. Хомишин Ірина Юріівна кандидата юридичних наук 05.07.2019 р. Д 35.052.19
124 Концептуальні питання теорії і практики адміністративно-правового регулювання освіти України в умовах євроінтеграційних процесів Хомишин Ірина Юріївна д.ю.н., проф. Ортинський Володимир Львович доктора юридичних наук 04.07.2019 р. Д 35.052.19
125 Участь політико-правових суб’єктів Української PCP в розробці та утвердженні основних інститутів нового міжнародного права (1944 – 1991 рр.) Біленкова Юлія Сергіївна д.ю.н., проф. Макарчук Володимир Степанович кандидата юридичних наук 04.07.2019 р. Д 35.052.19
126 Філософсько-правова доктрина громадянства Софінська Ірина Дмитрівна д.ю.н., проф. Токарська Антоніна Семенівна доктора юридичних наук 03.07.2019 р. Д 35.052.19
127 Розробка методу раціонального проїзду транспортними засобами регульованих ділянок доріг Мазилюк Павло Вікторович к.т.н., доц. Сітовський Олег Пилипович кандидата технічних наук 03.07.2019 р. К 35.052.20
128 Інтелектуалізація управління комплексною системою генерації електричної енергії Кравчишин Віталій Степанович д.т.н., проф. Медиковський Микола Олександрович кандидата технічних наук 02.07.2019 р. Д 35.052.14
129 Педагогічна складова у системі підготовки викладачів в університетах США Долінська Наталія Василівна к.пед.н., доц. Герцюк Дмитро Дмитрович кандидата педагогічних наук 02.07.2019 р. К 35.052.24
130 Інформаційна технологія автоматизованого аналізу металографічних та фрактографічних зображень Журавель Ігор Михайлович д.т.н., проф. Максимович Володимир Миколайович доктора технічних наук 02.07.2019 р. Д 35.052.14
131 Геоінформаційний моніторинг полігонів твердих побутових відходів Лозинський Віктор Адамович д.геогр.н., проф Сосса Ростислав Іванович кандидата технічних наук 27.06.2019 р. Д 35.052.12
132 Організація адаптивних вимірювально-обчислювальних процесів в автономних розподілених системах Бочкарьов Олексій Юрійович к.т.н., доц. Голембо Вадим Адольфович кандидата технічних наук 27.06.2019 р. Д 35.052.08
133 Моніторинг гідрографічних об’єктів засобами дистанційного зондування землі та геоінформаційних технологій Третяк Софія Корниліївна д.т.н., проф. Бурштинська Христина Василівна кандидата технічних наук 27.06.2019 р. Д 35.052.12
134 Підвищення рівня екологічної безпеки регіону інтегрованою системою управління побутовими відходами Коваль Ірина Ігорівна д.т.н., проф. Погребенник Володимир Дмитрович кандидата технічних наук 27.06.2019 р. К 35.052.22
135 Амфіфільні флуоресцеїнвмісні кополіестери N-похідних глутамінової кислоти одержані за реакцією стегліха Яковів Марія Василівна д.х.н., с.н.с. Варваренко Сергій Миколайович кандидата хімічних наук 27.06.2019 р. Д 35.052.01
136 Правова природа вищої освіти в Україні: теоретико-правовий вимір Парпан Уляна Михайлівна д.ю.н., проф. Гарасимів Тарас Зеновійович доктора юридичних наук 25.06.2019 р. Д 35.052.19
137 Взаємодія суб’єктів охорони навколишнього природного середовища (адміністративно-правовий аспект) Сливка Марія Мирославівна д.ю.н., проф. Бортник Надія Петрівна кандидата юридичних наук 24.06.2019 р. Д 35.052.19
138 Загальна характеристика секуляризації і десекуляризації правових систем релігійного типу Піх Юлія Андріївна д.ю.н., проф. Гарасимів Тарас Зеновійович кандидата юридичних наук 24.06.2019 р. Д 35.052.19
139 Розвиток теоретичних основ формування теплофізичних властивостей теплоізоляційних матеріалів шляхом управління процесами тепломасообміну в пористих структурах Чейлитко Андрій Олександрович д.т.н., проф. Павленко Анатолій Михайлович доктора технічних наук 14.06.2019 р. Д 35.052.04
140 Конструювання конденсованих гетероциклічних систем на основі 1,4-хінонів, хіноксалінів та 1,3,5-триазинів Половкович Святослав Володимирович д.х.н., проф. Новіков Володимир Павлович доктора хімічних наук 11.06.2019 р. Д 35.052.01
141 Покращення ефективності механічних приводів застосуванням кулькових обгінно-запобіжних муфт Борис Андрій Орестович д.т.н., проф. Малащенко Володимир Олександрович кандидата технічних наук 05.06.2019 р. Д 35.052.06
142 Динамічні процеси в бурових установках під час вивільнення прихопленої колони труб Гутий Андрій Володимирович д.т.н., проф. Харченко Євген Валентинович кандидата технічних наук 05.06.2019 р. Д 35.052.06
143 Екологічно безпечний збір, транспортування та знешкодження твердих побутових відходів Попович Наталія Пилипівна д.т.н., проф. Мальований Мирослав Степанович кандидата технічних наук 31.05.2019 р. К 35.052.22
144 Басейновий принцип управління екологічною безпекою Західного Бугу (на прикладі Львівської області) Голодовська Олена Ярославівна д.т.н., проф. Мальований Мирослав Степанович кандидата технічних наук 31.05.2019 р. К 35.052.22
145 Формування та розвиток систем кластеризації національної економіки Маслак Олександр Олександрович д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович доктора економічних наук 30.05.2019 р. Д 35.052.03
146 Стратегічне управління допоміжними бізнес-процесами у виробничо-господарських об'єднаннях Матвій Соломія Ігорівна д.е.н., проф. Чухрай Наталія Іванівна кандидата економічних наук 30.05.2019 р. Д 35.052.03
147 Механізм державного управління інвестуванням в рекреаційній сфері Бондаренко Юлія Григорівна д.е.н., проф. Петрович Йосиф Михайлович кандидата економічних наук 29.05.2019 р. Д 35.052.03
148 Формування та розвиток економіко-управлінського інструментарію забезпечення бізнес-процесів Шуляр Роман Віталійович д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович доктора економічних наук 29.05.2019 р. Д 35.052.03
149 Парадигма виконавчої влади в Україні: адміністративно-правовий аспект Дніпров Олексій Сергійович д.ю.н., проф. Бортник Надія Петрівна доктора юридичних наук 27.05.2019 р. Д 35.052.19
150 Стpaтегiя мapкетингу цiннoстi у фopмувaннi пoтенцiaлу кoнкуpентoспpoмoжнoстi пiдпpиємствa нa pинку мoлoкoпpoдуктiв Стець Оксана Мефодіївна д.е.н., проф. Крикавський Євген Васильович кандидата економічних наук 27.05.2019 р. Д 35.052.03
151 Економічна політика України в сфері енергетики в умовах євроінтеграції Завербний Андрій Степанович д.е.н., проф. Крикавський Євген Васильович доктора економічних наук 27.05.2019 р. Д 35.052.03
152 Розроблення основ технології одержання термопластичних нанокомпозитів на основі монтморилоніту та полівінілпіролідону Клим Юрій Володимирович д.х.н., проф. Суберляк Олег Володимирович кандидата технічних наук 23.05.2019 р. Д 35.052.07
153 Розроблення методології проектування муфт з канатними елементами Проценко Владислав Олександрович д.т.н., проф. Малащенко Володимир Олександрович доктора технічних наук 22.05.2019 р. Д 35.052.06
154 Методи формування вимог до метрологічного обслуговування засобів спеціального зв’язку Ходич Олексій Володимирович к.т.н., доц. Сакович Лев Миколайович кандидата технічних наук 17.05.2019 р. Д 35.052.21
155 Оцінювання якості функціонування електричних мереж з відновлюваними джерелами енергії Комар Вячеслав Олександрович д.т.н., проф. Лежнюк Петро Дем’янович доктора технічних наук 17.05.2019 р. Д 35.052.02
156 Методи та засоби збору і опрацювання даних в системах управління енергоефективністю підприємства Теслюк Тарас Васильович д.т.н., проф. Цмоць Іван Григорович кандидата технічних наук 16.05.2019 р. Д 35.052.14
157 Продукційна система нечіткої логіки для оптимізації планів відновлюваної терапії Ковалишин Олег Степанович д.т.н., проф. Ткаченко Роман Олексійович кандидата технічних наук 16.05.2019 р. Д 35.052.14
158 Застосування джерел адміністративного права в судочинстві України Решота Володимир Володимирович д.ю.н., проф. Остапенко Олексій Іванович доктора юридичних наук 07.05.2019 р. Д 35.052.19
159 Правові засади організації адміністративного судочинства в Україні Корчинський Олег Іванович д.ю.н., проф. Бортник Надія Петрівна кандидата юридичних наук 07.05.2019 р. Д 35.052.19
160 Адміністративно-правове забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері захисту дітей від насильства та інших протиправних дій Лесько Наталія Володимирівна д.ю.н., проф. Бортник Надія Петрівна доктора юридичних наук 06.05.2019 р. Д 35.052.19
161 Азо-біс-4,6-дихлоро-1,3,5-триазин у реакції Дільса-Аль дера Кархут Андрій Ігорович к.х.н., доц.. Марінцова Наталія Геннадіївна кандидата хімічних наук 06.05.2019 р. Д 35.052.01
162 Оцінювання та державне регулювання систем краудфандингу в національній економіці Уголькова Олена Зіновіївна к.т.н., доц.. Скибінський Олександр Станіславович кандидата економічних наук 06.05.2019 р. Д 35.052.03
163 Теоретико-правові засади податкового адміністрування в Україні Ясько Ігор Віталійович к.ю.н., доц. Хомишин Ірина Юріївна кандидата юридичних наук 06.05.2019 р. Д 35.052.19
164 Застосування альдегідів фуранового ряду у мультикомпонентних реакціях Вахула Андрій Романович д.х.н., проф. Обушак Микола Дмитрович кандидата хімічних наук 06.05.2019 р. Д 35.052.01
165 Системи адміністрування в управлінні підприємствами з урахуванням євроінтеграцій- них процесів Овчарук Вадим Володимирович д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович доктора економічних наук 06.05.2019 р. Д 35.052.03
166 Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом як захід забезпечення кримінального провадження Грицак Христина Михайлівна д.ю.н., проф. Гула Лев Федорович кандидата юридичних наук 04.05.2019 р. К 35.052.23
167 Методика розслідування злочинів, пов’язаних із зараженням вірусом імунодефіциту людини чи іншою невиліковною інфекційною хворобою або венеричною хворобою Павелко Юрій Романович д.ю.н., проф. Ортинський Володимир Львович кандидата юридичних наук 04.05.2019 р. К 35.052.23
168 Організаційно-тактичне забезпечення розслідування терористичних актів, вчинених з використанням вибухових пристроїв Савчук Микола Васильович д.ю.н., проф. Ортинський Володимир Львович кандидата юридичних наук 03.05.2019 р. К 35.052.23
169 Особлива жорстокість, як ознака злочинів, що вчиняються неповнолітніми: детермінанти та попередження Бундз Ростислав Олегович д.ю.н., проф. Ортинський Володимир Львович кандидата юридичних наук 03.05.2019 р. К 35.052.23
170 Моделювання трансформації фігури Землі і її впливу на геодинамічні процеси Шило Євгеній Олександрович д.т.н., проф. Церклевич Анатолій Леонтійович кандидата технічних наук 19.04.2019 р. Д 35.052.12
171 Теоретичні та методологічні основи просторового моделювання мікроповерхонь об’єктів за даними цифрової рем-фотограмметрії Іванчук Олег Михайлович д.т.н., проф. Дорожинський Олександр Людомирович доктора технічних наук 19.04.2019 р. Д 35.052.12
172 Теорія та практикa аналого-цифрових функціональних перетворювачів на комутованих конденсаторах Мичуда Леся Зиновіївна д.т.н., проф. Пістун Євген Павлович доктора технічних наук 19.04.2019 р. Д 35.052.08
173 Основи технології виробництва акрилової кислоти за реакціями конденсації Кубіцька Ірина Іванівна к.т.н., Небесний Роман Володимирович кандидата технічних наук 05.04.2019 р. Д 35.052.07
174 Вінільні мономери на основі тригліцеридів рослинних олій, їх радикальна гомо – та кополімеризація Кір’янчук Василина Федорівна д.х.н., проф. Воронов Станіслав Андрійович кандидата хімічних наук 05.04.2019 р. Д 35.052.01
175 Методи та засоби підтримки прийняття рішень формування та розвитку територіальних громад Рибчак Зоряна Любомирівна д.т.н., проф. Литвин Василь Володимирович кандидата технічних наук 05.04.2019 р. Д 35.052.05
176 Регенерація відпрацьованих мінеральних моторних олив Корчак Богдан Орестович д.т.н., проф. Гринишин Олег Богданович кандидата технічних наук 05.04.2019 р. Д 35.052.07
177 Засоби автоматизованого тестування спеціалізованого програмного забезпечення вбудованих систем Чопей Ратібор Степанович д.т.н., проф. Федасюк Дмитро Васильович кандидата технічних наук 04.04.2019 р. Д 35.052.05
178 Методи і засоби виявлення інформаційно-психологічної маніпуляції в онлайн-спільнотах Лазурак Зоряна Дмитрівна д.т.н., проф. Пелещишин Андрій Миколайович кандидата технічних наук 04.04.2019 р. Д 35.052.05
179 Модифікування керамічної цегли та будівельного розчину зовнішніх стін будівель та споруд для підвищення їх експлуатаційної надійності Семенів Роксолана Михайлівна к.т.н., доц. Кропивницька Тетяна Павлівна кандидата технічних наук 03.04.2019 р. Д 35.052.17
180 Математичне моделювання процесів оксидації чадного газу на неоднорідних каталізаторах Рижа Ірина Андріївна д.ф.-м.н., проф. Костробій Петро Петрович кандидата технічних наук 03.04.2019 р. Д 35.052.05
181 Наномодифіковані надшвидкотверднучі цементуючі системи та високофункціональні бетони на їх основі Марущак Уляна Дмитрівна д.т.н., проф. Саницький Мирослав Андрійович доктора технічних наук 03.04.2019 р. Д 35.052.17
182 Методи та засоби побудови контекстно- залежних інтелектуальних систем у сфері працевлаштування Завущак Ірина Іванівна д.т.н., проф. Буров Євген Вікторович кандидата технічних наук 03.04.2019 р. Д 35.052.05
183 Надійність залізобетонних балок, підсилених при дії навантаження Титаренко Роман Юрійович к.т.н., доц. Хміль Роман Євгенович кандидата технічних наук 02.04.2019 р. Д 35.052.17
184 Міцність, деформативність і тріщиностійкість бетонних балкових конструкцій мостів із базальтопластиковою арматурою Гримак Олег Ярославович к.т.н., проф. Коваль Петро Миколайович кандидата технічних наук 02.04.2019 р. Д 35.052.17
185 Методи ефективного вибору базових функцій для часо-частотного перетворення сигналів Лагун Ілона Ігорівна д.т.н., проф. Наконечний Адріан Йосифович кандидата технічних наук 29.03.2019 р. Д 35.052.08
186 Підвищення ефективності вентильованих дисково-колодкових гальм автомобілів з урахуванням енергонавантаженості їхніх дисків Витвицький Василь Степанович д.т.н., проф. Вольченко Олександр Іванович кандидата технічних наук 29.03.2019 р. К 35.052.20
187 Обґрунтування раціональних режимів світлофорного регулювання з урахуванням характеристик транспортних потоків і поведінки пішоходів Грицунь Олег Михайлович к.т.н., доц. Ройко Юрій Ярославович кандидата технічних наук 29.03.2019 р. К 35.052.20
188 Розробка та реалізація методів обчислення елементарних функцій на основі програмних та апаратних засобів Борецький Тарас Романович д.т.н., проф. Мороз Леонід Васильович кандидата технічних наук 29.03.2019 р. Д 35.052.08
189 Стратегія розвитку підприємств в ланцюгу створення складно-технічних систем Савченко Юлія Теодозіївна д.е.н., проф. Крикавський Євген Васильович кандидата економічних наук 27.03.2019 р. Д 35.052.03
190 Інвестиційна стратегія як елемент антикризового управління підприємством Блинда Юрій Орестович д.е.н., проф. Подольчак Назар Юрійович кандидата економічних наук 27.03.2019 р. Д 35.052.03
191 Оптимізація геодезичного моніторингу рівнів води на території Шацького національного природного парку Корлятович Тетяна Юріївна д.т.н., проф. Мороз Олександр Іванович кандидата технічних наук 15.03.2019 р. Д 35.052.12
192 Екологічні проблеми крафтових пивоварень та способи їх вирішення Фалик Тарас Сергійович д.т.н., проф. Шевчук Лілія Іванівна кандидата технічних наук 15.03.2019 р. К 35.052.22
193 Моніторинг вертикальних зміщень техногенно- навантажених територій геодезичними методами Петров Сергій Леонідович д.т.н., проф. Третяк Корнилій Романович кандидата технічних наук 15.03.2019 р. Д 35.052.12
194 Надійність систем грозозахисту повітряних ліній електропересилання з врахуванням впливу випадкових факторів Бінкевич Тарас Володимирович д.т.н., проф. Журахівський Анатолій Валентинович кандидата технічних наук 15.03.2019 р. Д 35.052.02
195 Геодезичне забезпечення та удосконалення методів і моделей оцінки нерухомості Губар Юрій Петрович д.т.н., проф. Перович Лев Миколайович доктора технічних наук 14.03.2019 р. Д 35.052.12
196 Комбінований розв’язок координат активних референцних GNSS станцій України Доскіч Софія Василівна д.т.н., проф. Савчук Степан Григорович кандидата технічних наук 14.03.2019 р. Д 35.052.12
197 Істина у праві: гносеологічний вимір Левицька Оксана Володимирівна д.ю.н., проф. Сливка Степан Степанович кандидата юридичних наук 05.03.2019 р. Д 35.052.19
198 Свобода вираження поглядів та проблеми юридичного забезпечення її реалізації в Україні (загальнотеоретичне дослідження) Ярмол Лілія Володимирівна д.ю.н., проф. Сливка Степан Степанович доктора юридичних наук 05.03.2019 р. Д 35.052.19
199 Статистичне моделювання технологічних процесів виробництва радіоапаратури методом характеристичних функцій Нестор Наталія Ігорівна д.т.н., проф. Бондарєв Андрій Петрович, кандидата технічних наук 01.03.2019 р. Д 35.052.10
200 Особливості навчально-методичного забезпечення професійної підготовки бакалаврів інформаційної, бібліотечної та архівної справи Кухтяк Олександра Ярославівна д.пед.н.,проф. Швай Роксоляна-Марія Іванівна кандидата педагогічних наук 01.03.2019 р. К 35.052.24