Каталог дисертацій


Тема дисертації Автор Керівник Ступінь Захист Спецрада
101 Прокурор в кримінальному процесі Шульган Ірина Іванівна д.ю.н., проф. Ортинський Володимир Львович кандидата юридичних наук 17.10.2020 р. К 35.052.23
102 Гарантії прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження під час проведення слідчих (розшукових) дій Цилюрик Інна Ігорівна к.ю.н, доц. Кушпіт Володимир Петрович кандидата юридичних наук 16.10.2020 р. К 35.052.23
103 Технологія формування гідрогелевих засобів медичного призначення на основі поліакриламіду з використанням реакційноздатних поліпероксидів Носова Наталія Геріанівна д.х.н., проф. Самарик Володимир Ярославович доктора технічних наук 16.10.2020 р. Д 35.052.07
104 Насильницькі дії, що вчиняються щодо жінок: причини та запобігання Ліщук Наталія Олександрівна к.ю.н., доц. Якимова Світлана Валентинівна кандидата юридичних наук 16.10.2020 р. К 35.052.23
105 Функціоналізовані похідні 1(2)-аміно-9,10-антрацендіону: синтез та біологічна активність Стасевич Марина Володимирівна д.х.н., проф. Вовк Михайло Володимирович доктора хімічних наук 05.10.2020 р. Д 35.052.01
106 Розвиток архітектури м. Вінниці наприкінці XIX — у першій половині XX ст. Субін-Кожевнікова Альона Сергіївна к.арх., доцент Смоляк Володимир Вікторович кандидата архітектури 02.10.2020 р. Д 35.052.11
107 Пізній модерн в архітектурі Одеси (1906-1914 рр.) Полонська Ольга Михайлівна д.арх., проф. Бевз Микола Валентинович кандидата архітектури 02.10.2020 р. Д 35.052.11
108 Архітектура класицистичних палацово-паркових комплексів Вінниччини кінця XVIII початку ХХ століття Хороша Оксана Іванівна к.арх., доцент Смоляк Володимир Вікторович кандидата архітектури 01.10.2020 р. Д 35.052.11
109 Архітектурно-планувальні вирішення дерев’яних рекреаційних об’єктів Карпатського регіону Савчук Андрій Іванович д.т.н., проф. Габрель Микола Михайлович кандидата архітектури 01.10.2020 р. Д 35.052.11
110 Режими та характеристики енергоблоку електростанції з додатковим робочим трансформатором власних потреб Пастух Олена Романівна к.т.н., доц. Лисяк Георгій Миколайович кандидата технічних наук 25.09.2020 р. Д 35.052.02
111 Наукові основи і технологія каталітичного одержання ненасичених карбонових кислот та естерів Небесний Роман Володимирович д.х.н., проф. Піх Зорян Григорович доктора технічних наук 25.09.2020 р. Д 35.052.07
112 Методи і засоби підвищення точності вимірювання температури термоелектричними перетворювачами з неоднорідними термопарами Кочан Орест Володимирович д.т.н., проф. Микийчук Микола Миколайович доктора технічних наук 25.09.2020 р. Д 35.052.08
113 Система керування електроприводом нафтовидобувної установки на основі нейронної мережі Андреїшин Андрій Сергійович д.т.н., проф. Маляр Андрій Васильович кандидата технічних наук 25.09.2020 р. Д 35.052.02
114 Педагогічні умови наступності професійної підготовки майбутніх фармацевтів у системі коледж-медична академія Кіщук Віталій Михайлович д.пед.н., проф. Романовська Людмила Іванівна кандидата педагогічних наук 23.09.2020 р. К 35.052.24
115 Формування педагогічної культури майбутніх соціальних працівників на засадах акмеологічного підходу в закладах вищої освіти Келемен Андріана Василівна д.пед.н., проф. Романовська Людмила Іванівна кандидата педагогічних наук 23.09.2020 р. К 35.052.24
116 Розвиток української дошкільної освіти й виховання в США та Канаді Рудницька-Юрійчук Ірина Романівна д.пед.н., проф. Романюк Світлана Захарівна кандидата педагогічних наук 22.09.2020 р. К 35.052.24
117 Підготовка дитини до школи в системі дошкілької освіти Республіки Польща Микитейчук Христина Іванівна д.пед.н., проф. Олійник Марія Іванівна кандидата педагогічних наук 22.09.2020 р. К 35.052.24
118 Розвиток теоретичних засад змісту освіту в середніх школах України (друга половина XIX - початок XX століття) Вихрущ Наталія Богданівна д.пед.н., проф. Щербяк Юрій Адамович кандидата педагогічних наук 21.09.2020 р. К 35.052.24
119 Формування системи забезпечення якості вищої освіти Швеції Цюк Оксана Андріївна к.пед.н., доц. Заячук Юлія Дмитрівна кандидата педагогічних наук 21.09.2020 р. К 35.052.24
120 Екологічна безпека рекреаційних територій (на прикладі національного природного парку «Вижницький» Колотило Михайло Петрович д.біол.н., проф. Масікевич Юрій Григорович кандидата технічних наук 16.09.2020 р. К 35.052.22
121 Методи і моделі визначення електричного навантаження цивільних об’єктів з використанням графічного і макромоделювання та фрактальних властивостей Бондарчук Анатолій Сергійович д.т.н., проф. Лежнюк Петро Дем'янович доктора технічних наук 11.09.2020 р. Д 35.052.02
122 Стратегічне управління інноваційністю підприємств Колещук Орест Ярославович д.е.н., проф. Прохорова Вікторія Володимирівна доктора економічних наук 09.09.2020 р. Д 35.052.03
123 Міцність та деформативність скляних багатошарових плит Осадчук Тарас Юрійович д.т.н., проф. Демчина Богдан Григорович кандидата технічних наук 04.09.2020 р. Д 35.052.17
124 Неавтоклавний пінобетон для шарів дорожніх одягів автомобільних доріг Горніковська Ірина Богданівна к.т.н., доц. Каганов Вадим Оскарович кандидата технічних наук 03.09.2020 р. Д 35.052.17
125 Лужноактивовані композиційні портландцементи з високою ранньою міцністю та наномодифіковані бетони на їх основі Кропивницька Тетяна Павлівна д.т.н., проф. Саницький Мирослав Андрійович доктора технічних наук 03.09.2020 р. Д 35.052.17
126 Оцінка екологічної небезпеки від хімічного впливу військової діяльності на довкілля Іващенко Олексій Віталійович д.т.н., проф. Мальований Мирослав Степанович кандидата технічних наук 03.09.2020 р. К 35.052.22
127 Наукові засади забезпечення міцності та збільшення експлуатаційного ресурсу котлоагрегатів теплоелектростанцій з пошкодженнями Будз Степан Федорович Дробенко Богдан Дем'янович доктора технічних наук 29.07.2020 р. Д 35.052.06
128 Підвищення енергетичної ефективності робочих машин з отто-двигунами засобами hard-soft-технології Нікіпчук Сергій Вячеславович д.т.н., проф. Гащук Петро Миколайович кандидата технічних наук 29.07.2020 р. Д 35.052.06
129 Підвищення енергоефективності та якості обслуговування інтегрованих мереж LTE/WI-FI Кагало Ігор Олександрович д.т.н., проф. Климаш Михайло Миколайович кандидата технічних наук 10.07.2020 р. Д 35.052.10
130 Підвищення ефективності ребристо-стержневої випромінювальної структури з використанням плазмового розряду Тепляков Іван Юрійович к.ф.-м.н.,доц. Гоблик Віктор Васильович кандидата технічних наук 10.07.2020 р. Д 35.052.10
131 Активізування державно-приватного партнерства в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності Комарницька Ганна Омелянівна д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович доктора економічних наук 21.02.2020 р. Д 35.052.03
132 Оцінювання та розвиток компетентностей працівників апарату управління підприємств Дарміць Ростислав Зеновійович д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович кандидата економічних наук 21.02.2020 р. Д 35.052.03
133 Професійна підготовка бакалаврів у галузі права в університетах Канади Столярчук Леся Богданівна д.пед.н., проф. Мукан Наталія Василівна кандидата педагогічних наук 05.02.2020 р. К 35.052.24
134 Професійна підготовка бакалаврів гуманітарних наук у галузі журналістики в університетах США Марціхів Христина Романівна д.пед.н., проф. Мукан Наталія Василівна кандидата педагогічних наук 04.02.2020 р. К 35.052.24
135 Розвиток тьюторства у закладах вищої освіти Німеччини Іваницька Оксана Степанівна д.пед.н., проф. Мукан Наталія Василівна кандидата педагогічних наук 04.02.2020 р. К 35.052.24
136 Інструментарій та моделі оцінювання потенціалу економічного розвитку підприємств Ємельянов Олександр Юрійович д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович доктора економічних наук 24.01.2020 р. Д 35.052.03
137 Формування та використання нафтогазових стратегічних резервів національної економіки України Дудкін Олег Миколайович д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович кандидата економічних наук 24.01.2020 р. Д 35.052.03
138 Оцінювання вартості інноваційних технологій на підприємствах Міркунова Тамара Ігорівна к.е.н., проф. Козик Василь Васильович кандидата економічних наук 27.12.2019 р. Д 35.052.03
139 Високоміцні бетони транспортного призначення з підвищеною довговічністю Гуняк Олексій Миколайович д.т.н., проф. Соболь Христина Степанівна кандидата технічних наук 23.12.2019 р. Д 35.052.17
140 Надшвидкотверднучі портландцементні композиції та модифіковані високоміцні бетони на їх основі Олевич Юрій Володимирович д.т.н., доц. Марущак Уляна Дмитрівна кандидата технічних наук 23.12.2019 р. Д 35.052.17
141 Технології отримання монокристалів боратів, ванадатів, вольфраматів та моліб датів для активних елементів лазерів з довжинами хвиль 1,06 і 1,5 мкм Шеховцов Олексій Миколайович д.т.н., с.н.с. Космина Мирон Богданович доктора технічних наук 19.12.2019 р. Д 35.052.13
142 Синтез та властивості поверхнево-активних блочно-гребенеподібних кополімерів на основі пег- та фторовмісних метакрилатів Паюк Олена Леонідівна д.х.н. Заіченко Олександр Сергійович кандидата хімічних наук 16.12.2019 р. Д 35.052.01
143 Масообмін у процесах розчинення у шарі дисперсного матеріалу Данилюк Олег Михайлович д.т.н., проф. Атаманюк Володимир Михайлович кандидата технічних наук 16.12.2019 р. Д 35.052.09
144 Електрофільна гетероциклізація 2-алкеніл(алкініл)тіо(селено)хінолін-3-карбальдегідів Філак Ігор Олегович к.х.н., доц. Онисько Михайло Юрійович кандидата хімічних наук 16.12.2019 р. Д 35.052.01
145 Математичне моделювання конвективного процесу сушіння деревини з урахуванням границі фазових переходів Борецька Ірина Богданівна д.т.н., проф. Соколовський Ярослав Іванович кандидата технічних наук 13.12.2019 р. Д 35.052.05
146 Інтервальні моделі процесів забруднення атмосфери шкідливими викидами автотранспорту та методи їх ідентифікації Маслияк Юрій Богданович д.т.н., проф. Дивак Микола Петрович кандидата технічних наук 13.12.2019 р. Д 35.052.05
147 Математичне та програмне забезпечення протидії інфор маційній пропаганді в соціальних середовищах Інтернету Вус Володимир Антонович д.т.н., проф. Пелещишин Андрій Миколайович кандидата технічних наук 12.12.2019 р. Д 35.052.05
148 Лінгвістичні методи та засоби планування надання освітніх послуг з використанням Веб-спільнот Шілінг Анна Юріївна д.т.н., проф. Жежнич Павло Іванович кандидата технічних наук 12.12.2019 р. Д 35.052.05
149 Моделі розвитку та державне регулювання людського капіталу в умовах глобалізації Шахно Альона Юріївна д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович доктора економічних наук 09.12.2019 р. Д 35.052.03
150 Інформаційна технологія розроблення та ідентифікації латентних зображень Троян Оксана Анатоліївна д.т.н., проф. Назаркевич Марія Андріївна кандидата технічних наук 06.12.2019 р. Д 35.052.14
151 Теоретико-експериментальне обґрунтування методів підвищення точності тригонометричного та геометричного нівелювання Перій Сергій Сергійович д.т.н., проф. Третяк Корнилій Романович доктора технічних наук 06.12.2019 р. Д 35.052.12
152 Інформаційна технологія експрес-аналізу даних геоелектромагнітних спостережень Савків Лідія Григорівна к.ф.-м.н., с.н.с Ладанівський Борис Теордорович кандидата технічних наук 06.12.2019 р. Д 35.052.14
153 Електро- і магнітотранспортні властивості базових сенсорних ниткоподібних кристалів Si, Ge, InSb, GaSb в околі переходу метал-діелектрик Лях-Кагуй Наталія Степанівна д.т.н., проф. Дружинін Анатолій Олександрович доктора технічних наук 05.12.2019 р. Д 35.052.13
154 Удосконалення методу і технічних засобів для бездемонтажного метрологічного перевіряння побутових лічильників газу Лютенко Тетяна Володимирівна д.т.н., проф. Середюк Орест Євгенович кандидата технічних наук 05.12.2019 р. Д 35.052.21
155 Теорія імпульсів в урбаністичному розвитку великого міста Павлів Андрій Петрович д.арх., проф. Черкес Богдан Степанович доктора архітектури 02.12.2019 р. Д 35.052.11
156 Відтворення архітектурно-просторової структури монастирів Чину Святого Василія Великого Західної України Знак Іван Богданович к.філос.н, доц. Ремешило-Рибчинська Ореста Ігорівна кандидата архітектури 02.12.2019 р. Д 35.052.11
157 Кримінологічні заходи запобігання злочинам у сфері господарської діяльності, які вчиняються службовими особами Дунас Михайло Омелянович к.ю.н., доц. Сорока Світлана Олександрівна кандидата юридичних наук 30.11.2019 р. К 35.052.23
158 Моделі та методи побудови операційних вузлів для полів галуа, які використовуються при криптографічному захисті інформації на основі еліптичних кривих Рахма Мохаммед Кадім Рахма д.т.н.,проф. Глухов Валерій Сергійович кандидата технічних наук 29.11.2019 р. Д 35.052.08
159 Підвищення паливоощадності автотранспортного засобу формуванням раціональних законів та алгоритмів перемикання передач трансмісії Пельо Роман Андрійович д.т.н., проф. Гащук Петро Миколайович кандидата технічних наук 29.11.2019 р. К 35.052.20
160 Методика розслідування нецільового використання бюджетних коштів, виділених на роботу з відходами Лилик Віктор Анатолійович д.ю.н., проф. Ортинська Наталія Володимирівна кандидата юридичних наук 29.11.2019 р. К 35.052.23
161 Особливості організації дизайн-об’єктів інформаційно-комунікативного середовища сучасного міста (на прикладі м. Харків) Сосницький Юрій Олександрович к.мист., доц. Вергунов Сергій Віталійович кандидата мистецтвознавства 29.11.2019 р. К 35.052.25
162 Прогнозування значення температури за перехідним процесом із використанням нейронних мереж Лопатко Ольга Олегівна д.т.н., проф. Микитин Ігор Петрович кандидата технічних наук 29.11.2019 р. Д 35.052.08
163 Вдосконалення технологічних процесів перевезення небезпечних вантажів з врахуванням фактора людини Афонін Максим Олександрович к.т.н., доц. Жук Микола Миколайович кандидата технічних наук 29.11.2019 р. К 35.052.20
164 Методика розслідування втягнення неповнолітнього у заняття жебрацтвом Довгань Андрій Ігорович д.ю.н., проф. Ортинська Наталія Володимирівна кандидата юридичних наук 29.11.2019 р. К 35.052.23
165 Забезпечення екологічної безпеки в зоні впливу діяльності птахоферм Канда Марія Іванівна д.т.н., проф. Мальований Мирослав Степанович кандидата технічних наук 28.11.2019 р. К 35.052.22
166 Становлення і розвиток комунікативного дизайну в Галичині другої половини ХІХ – першої третини ХХ століть Борисенко Ольга Миколаївна к.арх., доц. Мигаль Станіслав Павлович кандидата мистецтвознавства 28.11.2019 р. К 35.052.25
167 Функціонально-інтегровані сенсори термічного аналізу на структурах твердотільної електроніки Бойко Оксана Василівна д.т.н., проф. Готра Зенон Юрійович доктора технічних наук 28.11.2019 р. Д 35.052.13
168 Ергодизайнерські принципи організації інтер’єрних просторів ресторанних закладів Дудка Світлана-Роксолана Олександрівна д. арх., проф. Мироненко Віктор Павлович кандидата мистецтвознавства 28.11.2019 р. К 35.052.25
169 Архітектура палаців Якуба Кубицького кін. XVIII – поч. XIX ст Погранична Ірина Ігорівна д.арх., проф. Диба Юрій Романович кандидата архітектури 12.11.2019 р. Д 35.052.11
170 Розвиток архітектурної типології ландшафтних театрів в Україні Гуменник Інна Вадимівна д.арх., проф. Проскуряков Віктор Іванович кандидата архітектури 12.11.2019 р. Д 35.052.11
171 Методи збереження та використання об’єктів природно-заповідного фонду у структурі міст Тупісь Степан Павлович к.арх., доц. Соснова Надія Степанівна кандидата архітектури 11.11.2019 р. Д 35.052.11
172 Формування та розвиток систем наукової і науково-технічної діяльності у закладах вищої освіти Жук Лілія Володимирівна д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович доктора економічних наук 01.11.2019 р. Д 35.052.03
173 Організування та оцінювання маркетингової взаємодії підприємств на основі використання Інтернет-технологій Угольков Євгеній Олегович д.е.н., проф. Карий Олег Ігорович кандидата економічних наук 01.11.2019 р. Д 35.052.03
174 Понятійно-категоріальний апарат податкового права України Баїк Оксана Іванівна д.ю.н., проф. Остапенко Олексій Іванович доктора юридичних наук 29.10.2019 р. Д 35.052.19
175 Теорія і практика протидії нелегальній міграції ор-ганами Державної прикордонної служби України: адміністративно-правовий аспект Мота Андрій Федорович д.ю.н., проф. Остапенко Олексій Іванович доктора юридичних наук 28.10.2019 р. Д 35.052.19
176 Адміністративно-правовий механізм забезпечення інформаційної безпеки в Україні Перун Тарас Степанович к.ю.н., доц. Хомишин Ірина Юріївна кандидата юридичних наук 28.10.2019 р. Д 35.052.19
177 Теорія та практика створення розподілених систем виявлення зловмисного програмного забезпечення в локальних комп’ютерних мережах Савенко Олег Станіславович д.т.н., проф. Саченко Саченко Анатолій Олексійович д.н., проф. Марковський Георгій доктора технічних наук 25.10.2019 р. Д 35.052.08
178 Гібридні моделі і методи прогнозування рекомендацій для інтернет-магазину Шварц Михайло Євгенійович д.т.н., проф. Лобур Михайло Васильович кандидата технічних наук 24.10.2019 р. Д 35.052.05
179 Математичне моделю- вання деформаційних і тепломасообмінних процесів у середовищах з фрактальною структурою Левкович Мар’яна Володимирівна д.т.н., проф. Соколовський Ярослав Іванович кандидата технічних наук 24.10.2019 р. Д 35.052.05
180 Екологічна безпека урбанізованих територій в умовах техногенної трансформації атмосферних опадів Герецун Галина Михайлівна д.б.н., проф. Масікевич Юрій Григорович кандидата технічних наук 11.10.2019 р. К 35.052.22
181 Підвищення завадостійкості програмно керованих пристроїв синхронізації Алтунін Сергій Ігорович д.т.н., проф. Бондарєв Андрій Петрович, кандидата технічних наук 11.10.2019 р. Д 35.052.10
182 Підвищення екологічної безпеки урбанізованих територій при поводженні з відходами рослинного походження Сорока Максим Леонідович д.т.н., доц. Зеленько Юлія Володимирівна кандидата технічних наук 11.10.2019 р. К 35.052.22
183 Модифіковані полімерні мембрани із заданими функціональними властивостями Вакулюк Поліна Василівна доктора технічних наук 27.09.2019 р. Д 35.052.07
184 Синтез, властивості та біологічна активність триазенів 9,10-антрацендіону і його похідних Сабадах Оксана Петрівна к.х.н., доц. Тарас Тетяна Миколаївна кандидата хімічних наук 09.09.2019 р. Д 35.052.01
185 Теоретичні основи сорбційних процесів на природних та синтетичних сорбентах Сабадаш Віра Василівна д.т.н., проф. Гумницький Ярослав Михайлович доктора технічних наук 06.09.2019 р. Д 35.052.09
186 Представництво прав, свобод та інтересів громадян в адміністративному судочинстві Величко Орест Миколайович к.ю.н., доц. Хомишин Ірина Юріівна кандидата юридичних наук 05.07.2019 р. Д 35.052.19
187 Концептуальні питання теорії і практики адміністративно-правового регулювання освіти України в умовах євроінтеграційних процесів Хомишин Ірина Юріївна д.ю.н., проф. Ортинський Володимир Львович доктора юридичних наук 04.07.2019 р. Д 35.052.19
188 Участь політико-правових суб’єктів Української PCP в розробці та утвердженні основних інститутів нового міжнародного права (1944 – 1991 рр.) Біленкова Юлія Сергіївна д.ю.н., проф. Макарчук Володимир Степанович кандидата юридичних наук 04.07.2019 р. Д 35.052.19
189 Філософсько-правова доктрина громадянства Софінська Ірина Дмитрівна д.ю.н., проф. Токарська Антоніна Семенівна доктора юридичних наук 03.07.2019 р. Д 35.052.19
190 Розробка методу раціонального проїзду транспортними засобами регульованих ділянок доріг Мазилюк Павло Вікторович к.т.н., доц. Сітовський Олег Пилипович кандидата технічних наук 03.07.2019 р. К 35.052.20
191 Інтелектуалізація управління комплексною системою генерації електричної енергії Кравчишин Віталій Степанович д.т.н., проф. Медиковський Микола Олександрович кандидата технічних наук 02.07.2019 р. Д 35.052.14
192 Педагогічна складова у системі підготовки викладачів в університетах США Долінська Наталія Василівна к.пед.н., доц. Герцюк Дмитро Дмитрович кандидата педагогічних наук 02.07.2019 р. К 35.052.24
193 Інформаційна технологія автоматизованого аналізу металографічних та фрактографічних зображень Журавель Ігор Михайлович д.т.н., проф. Максимович Володимир Миколайович доктора технічних наук 02.07.2019 р. Д 35.052.14
194 Організація адаптивних вимірювально-обчислювальних процесів в автономних розподілених системах Бочкарьов Олексій Юрійович к.т.н., доц. Голембо Вадим Адольфович кандидата технічних наук 27.06.2019 р. Д 35.052.08
195 Геоінформаційний моніторинг полігонів твердих побутових відходів Лозинський Віктор Адамович д.геогр.н., проф Сосса Ростислав Іванович кандидата технічних наук 27.06.2019 р. Д 35.052.12
196 Моніторинг гідрографічних об’єктів засобами дистанційного зондування землі та геоінформаційних технологій Третяк Софія Корниліївна д.т.н., проф. Бурштинська Христина Василівна кандидата технічних наук 27.06.2019 р. Д 35.052.12
197 Підвищення рівня екологічної безпеки регіону інтегрованою системою управління побутовими відходами Коваль Ірина Ігорівна д.т.н., проф. Погребенник Володимир Дмитрович кандидата технічних наук 27.06.2019 р. К 35.052.22
198 Амфіфільні флуоресцеїнвмісні кополіестери N-похідних глутамінової кислоти одержані за реакцією стегліха Яковів Марія Василівна д.х.н., с.н.с. Варваренко Сергій Миколайович кандидата хімічних наук 27.06.2019 р. Д 35.052.01
199 Правова природа вищої освіти в Україні: теоретико-правовий вимір Парпан Уляна Михайлівна д.ю.н., проф. Гарасимів Тарас Зеновійович доктора юридичних наук 25.06.2019 р. Д 35.052.19
200 Взаємодія суб’єктів охорони навколишнього природного середовища (адміністративно-правовий аспект) Сливка Марія Мирославівна д.ю.н., проф. Бортник Надія Петрівна кандидата юридичних наук 24.06.2019 р. Д 35.052.19