Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Каталог дисертацій

Теми дисертацій Автор Керівник Ступінь Захист Спецрада
Теоретико-експериментальне обґрунтування методів підвищення точності тригонометричного та геометричного нівелювання
Перій С.С.
д.т.н., проф. Третяк К.Р.
доктора технічних наук
06.12.2019
Д 35.052.12
Інформаційна технологія експрес-аналізу даних геоелектромагнітних спостережень
Савків Л.Г.
к.ф.-м.н., с.н.с Ладанівський Б.Т.
кандидата технічних наук
06.12.2019
Д 35.052.14
Інформаційна технологія розроблення та ідентифікації латентних зображень
Троян О.А.
д.т.н., проф. Назаркевич М.А.
кандидата технічних наук
06.12.2019
Д 35.052.14
Електро- і магнітотранспортні властивості базових сенсорних ниткоподібних кристалів Si, Ge, InSb, GaSb в околі переходу метал-діелектрик
Лях-Кагуй Н.С.
д.т.н., проф. Дружинін А.О.
доктора технічних наук
05.12.2019
Д 35.052.13
Удосконалення методу і технічних засобів для бездемонтажного метрологічного перевіряння побутових лічильників газу
Лютенко Т.В.
д.т.н., проф. Середюк О. Є.
кандидата технічних наук
05.12.2019
Д 35.052.21
Відтворення архітектурно-просторової структури монастирів Чину Святого Василія Великого Західної України
Знак І.Б.
к.філос.н, доц. Ремешило-Рибчинська О.І.
кандидата архітектури
02.12.2019
Д 35.052.11
Кримінологічні заходи запобігання злочинам у сфері господарської діяльності, які вчиняються службовими особами
Дунас М.О.
к.ю.н., доц. Сорока С.О.
кандидата юридичних наук
30.11.2019
К 35.052.23
Прогнозування значення температури за перехідним процесом із використанням нейронних мереж
Лопатко О.О.
д.т.н., проф. Микитин І.П.
кандидата технічних наук
29.11.2019
Д 35.052.08
Моделі та методи побудови операційних вузлів для полів галуа, які використовуються при криптографічному захисті інформації на основі еліптичних кривих
Рахма Мохаммед Кадім Рахма
д.т.н.,проф. Глухов В.С.
кандидата технічних наук
29.11.2019
Д 35.052.08
Підвищення паливоощадності автотранспортного засобу формуванням раціональних законів та алгоритмів перемикання передач трансмісії
Пельо Р.А.
д.т.н., проф. Гащук П. М.
кандидата технічних наук
29.11.2019
К 35.052.20
Методика розслідування нецільового використання бюджетних коштів, виділених на роботу з відходами
Лилик В.А.
д.ю.н., проф. Ортинська Н.В.
кандидата юридичних наук
29.11.2019
К 35.052.23
Методика розслідування втягнення неповнолітнього у заняття жебрацтвом
Довгань А.І.
д.ю.н., проф. Ортинська Н.В.
кандидата юридичних наук
29.11.2019
К 35.052.23
Вдосконалення технологічних процесів перевезення небезпечних вантажів з врахуванням фактора людини
Афонін М.О.
к.т.н., доц. Жук М.М.
кандидата технічних наук
29.11.2019
К 35.052.20
Особливості організації дизайн-об’єктів інформаційно-комунікативного середовища сучасного міста (на прикладі м. Харків)
Сосницький Ю.О.
к.мист., доц. Вергунов С. В.
кандидата мистецтвознавства
29.11.2019
К 35.052.25
Забезпечення екологічної безпеки в зоні впливу діяльності птахоферм
Канда М.І.
д.т.н., проф. Мальований М.С.
кандидата технічних наук
28.11.2019
К 35.052.22
Функціонально-інтегровані сенсори термічного аналізу на структурах твердотільної електроніки
Бойко О.В.
д.т.н., проф. Готра З.Ю.
доктора технічних наук
28.11.2019
Д 35.052.13
Ергодизайнерські принципи організації інтер’єрних просторів ресторанних закладів
Дудка С.-Р.О.
д. арх., проф. Мироненко В.П.
кандидата мистецтвознавства
28.11.2019
К 35.052.25
Становлення і розвиток комунікативного дизайну в Галичині другої половини ХІХ – першої третини ХХ століть
Борисенко О.М.
к.арх., доц. Мигаль С.П.
кандидата мистецтвознавства
28.11.2019
К 35.052.25
Архітектура палаців Якуба Кубицького кін. XVIII – поч. XIX ст
Погранична І.І.
д.арх., проф. Диба Ю.Р.
кандидата архітектури
12.11.2019
Д 35.052.11
Розвиток архітектурної типології ландшафтних театрів в Україні
Гуменник І.В.
д.арх., проф. Проскуряков В.І.
кандидата архітектури
12.11.2019
Д 35.052.11
Методи збереження та використання об’єктів природно-заповідного фонду у структурі міст
Тупісь С.П.
к.арх., доц. Соснова Н.С.
кандидата архітектури
11.11.2019
Д 35.052.11
Організування та оцінювання маркетингової взаємодії підприємств на основі використання Інтернет-технологій
Угольков Є.О.
д.е.н., проф. Карий О.І.
кандидата економічних наук
01.11.2019
Д 35.052.03
Формування та розвиток систем наукової і науково-технічної діяльності у закладах вищої освіти
Жук Л.В.
д.е.н., проф. Кузьмін О.Є.
доктора економічних наук
01.11.2019
Д 35.052.03
Понятійно-категоріальний апарат податкового права України
Баїк О.І.
д.ю.н., проф. Остапенко О.І.
доктора юридичних наук
29.10.2019
Д 35.052.19
Адміністративно-правовий механізм забезпечення інформаційної безпеки в Україні
Перун Т. С.
к.ю.н., доц. Хомишин І.Ю.
кандидата юридичних наук
28.10.2019
Д 35.052.19
Теорія і практика протидії нелегальній міграції ор-ганами Державної прикордонної служби України: адміністративно-правовий аспект
Мота А.Ф.
д.ю.н., проф. Остапенко О.І.
доктора юридичних наук
28.10.2019
Д 35.052.19
Теорія та практика створення розподілених систем виявлення зловмисного програмного забезпечення в локальних комп’ютерних мережах
Савенко О.С.
д.т.н., проф. Саченко А. О.

д.н., проф. Марковський Г.
доктора технічних наук
25.10.2019
Д 35.052.08
Математичне моделю- вання деформаційних і тепломасообмінних процесів у середовищах з фрактальною структурою
Левкович М.В.
д.т.н., проф. Соколовський Я. І.
кандидата технічних наук
24.10.2019
Д 35.052.05
Гібридні моделі і методи прогнозування рекомендацій для інтернет-магазину
Шварц М. Є.
д.т.н., проф. Лобур М.В.
кандидата технічних наук
24.10.2019
Д 35.052.05
Підвищення екологічної безпеки урбанізованих територій при поводженні з відходами рослинного походження
Сорока М.Л.
д.т.н., доц. Зеленько Ю.В.
кандидата технічних наук
11.10.2019
К 35.052.22