Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада для вступників (2-й тур - 29.05.2020)

 

Каталог дисертацій

Теми дисертацій Автор Керівник Ступінь Захист Спецрада
Гібридні моделі і методи прогнозування рекомендацій для інтернет-магазину
Шварц М. Є.
д.т.н., проф. Лобур М.В.
кандидата технічних наук
24.10.2019
Д 35.052.05
Підвищення завадостійкості програмно керованих пристроїв синхронізації
Алтунін С.І.
д.т.н, проф. Бондарєв А.П.
кандидата технічних наук
11.10.2019
Д 35.052.10
Підвищення екологічної безпеки урбанізованих територій при поводженні з відходами рослинного походження
Сорока М.Л.
д.т.н., доц. Зеленько Ю.В.
кандидата технічних наук
11.10.2019
К 35.052.22
Екологічна безпека урбанізованих територій в умовах техногенної трансформації атмосферних опадів
Герецун Г.М.
д.б.н., проф. Масікевич Ю.Г.
кандидата технічних наук
11.10.2019
К 35.052.22
Модифіковані полімерні мембрани із заданими функціональними властивостями
Вакулюк П.В.
-
доктора технічних наук
27.09.2019
Д 35.052.07
Синтез, властивості та біологічна активність триазенів 9,10-антрацендіону і його похідних
Сабадах О.П.
к.х.н., доц. Тарас Т.М.
кандидата хімічних наук
09.09.2019
Д 35.052.01
Теоретичні основи сорбційних процесів на природних та синтетичних сорбентах
Сабадаш В.В.
д.т.н., проф. Гумницький Я.М.
доктора технічних наук
06.09.2019
Д 35.052.09
Представництво прав, свобод та інтересів громадян в адміністративному судочинстві
Величко О.М.
к.ю.н., доц. Хомишин І. Ю.
кандидата юридичних наук
05.07.2019
Д 35.052.19
Концептуальні питання теорії і практики адміністративно-правового регулювання освіти України в умовах євроінтеграційних процесів
Хомишин І.Ю.
д.ю.н., проф. Ортинський В.Л.
доктора юридичних наук
04.07.2019
Д 35.052.19
Участь політико-правових суб’єктів Української PCP в розробці та утвердженні основних інститутів нового міжнародного права (1944 – 1991 рр.)
Біленкова Ю.С.
д.ю.н., проф. Макарчук В.С.
кандидата юридичних наук
04.07.2019
Д 35.052.19
Розробка методу раціонального проїзду транспортними засобами регульованих ділянок доріг
Мазилюк П.В.
к.т.н., доц. Сітовський О.П.
кандидата технічних наук
03.07.2019
К 35.052.20
Філософсько-правова доктрина громадянства
Софінська І.Д.
д.ю.н., проф. Токарська А.С.
доктора юридичних наук
03.07.2019
Д 35.052.19
Інформаційна технологія автоматизованого аналізу металографічних та фрактографічних зображень
Журавель І.М.
д.т.н., проф. Максимович В.М.
доктора технічних наук
02.07.2019
Д 35.052.14
Інтелектуалізація управління комплексною системою генерації електричної енергії
Кравчишин В.С.
д.т.н., проф. Медиковський М.О.
кандидата технічних наук
02.07.2019
Д 35.052.14
Педагогічна складова у системі підготовки викладачів в університетах США
Долінська Н.В.
к.пед.н., доц. Герцюк Д.Д.
кандидата педагогічних наук
02.07.2019
К 35.052.24
Організація адаптивних вимірювально-обчислювальних процесів в автономних розподілених системах
Бочкарьов О. Ю.
к.т.н., доц. Голембо В.А.
кандидата технічних наук
27.06.2019
Д 35.052.08
Моніторинг гідрографічних об’єктів засобами дистанційного зондування землі та геоінформаційних технологій
Третяк С.К.
д.т.н., проф. Бурштинська Х.В.
кандидата технічних наук
27.06.2019
Д 35.052.12
Геоінформаційний моніторинг полігонів твердих побутових відходів
Лозинський В.А.
д.геогр.н., проф Сосса Р.І.
кандидата технічних наук
27.06.2019
Д 35.052.12
Амфіфільні флуоресцеїнвмісні кополіестери N-похідних глутамінової кислоти одержані за реакцією стегліха
Яковів М.В.
д.х.н., с.н.с. Варваренко С.М.
кандидата хімічних наук
27.06.2019
Д 35.052.01
Підвищення рівня екологічної безпеки регіону інтегрованою системою управління побутовими відходами
Коваль І.І.
д.т.н., проф. Погребенник В.Д.
кандидата технічних наук
27.06.2019
К 35.052.22
Правова природа вищої освіти в Україні: теоретико-правовий вимір
Парпан У.М.
д.ю.н., проф. Гарасимів Т.З.
доктора юридичних наук
25.06.2019
Д 35.052.19
Взаємодія суб’єктів охорони навколишнього природного середовища (адміністративно-правовий аспект)
Сливка М.М.
д.ю.н., проф. Бортник Н.П.
кандидата юридичних наук
24.06.2019
Д 35.052.19
Загальна характеристика секуляризації і десекуляризації правових систем релігійного типу
Піх Ю.А.
д.ю.н., проф. Гарасимів Т.З.
кандидата юридичних наук
24.06.2019
Д 35.052.19
Розвиток теоретичних основ формування теплофізичних властивостей теплоізоляційних матеріалів шляхом управління процесами тепломасообміну в пористих структурах
Чейлитко А.О.
д.т.н., проф. Павленко А.М.
доктора технічних наук
14.06.2019
Д 35.052.04
Конструювання конденсованих гетероциклічних систем на основі 1,4-хінонів, хіноксалінів та 1,3,5-триазинів
Половкович С.В.
д.х.н., проф. Новіков В.П.
доктора хімічних наук
11.06.2019
Д 35.052.01
Динамічні процеси в бурових установках під час вивільнення прихопленої колони труб
Гутий А.В.
д.т.н., проф. Харченко Є.В.
кандидата технічних наук
05.06.2019
Д 35.052.06
Покращення ефективності механічних приводів застосуванням кулькових обгінно-запобіжних муфт
Борис А.О.
д.т.н., проф. Малащенко В.О.
кандидата технічних наук
05.06.2019
Д 35.052.06
Екологічно безпечний збір, транспортування та знешкодження твердих побутових відходів
Попович Н.П.
д.т.н., проф. Мальований М.С.
кандидата технічних наук
31.05.2019
К 35.052.22
Басейновий принцип управління екологічною безпекою Західного Бугу (на прикладі Львівської області)
Голодовська О.Я.
д.т.н., проф. Мальований М.С.
кандидата технічних наук
31.05.2019
К 35.052.22
Стратегічне управління допоміжними бізнес-процесами у виробничо-господарських об'єднаннях
Матвій С.І.
д.е.н., проф. Чухрай Н.І.
кандидата економічних наук
30.05.2019
Д 35.052.03