Моделі та методи побудови операційних вузлів для полів галуа, які використовуються при криптографічному захисті інформації на основі еліптичних кривих

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н.,проф. Глухов Валерій Сергійович
Спеціальність
05.13.05 — комп’ютерні системи та компоненти
Дата захисту
29.11.2019 08:57
Статус
дисертація захищена