Екологічна безпека рекреаційних територій (на прикладі національного природного парку «Вижницький»

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.біол.н., проф. Масікевич Юрій Григорович
Спеціальність
21.06.01 — екологічна безпека
Дата захисту
16.09.2020 12:00
Статус
дисертація захищена