Надшвидкотверднучі портландцементні композиції та модифіковані високоміцні бетони на їх основі

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., доц. Марущак Уляна Дмитрівна
Спеціальність
05.23.05 — будівельні матеріали та вироби
Дата захисту
23.12.2019 10:00
Статус
дисертація захищена