Особливості організації дизайн-об’єктів інформаційно-комунікативного середовища сучасного міста (на прикладі м. Харків)

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата мистецтвознавства
Науковий керівник / консультанти
к.мист., доц. Вергунов Сергій Віталійович
Спеціальність
17.00.07 — дизайн
Дата захисту
29.11.2019 10:22
Статус
дисертація захищена