Розвиток української дошкільної освіти й виховання в США та Канаді

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.пед.н., проф. Романюк Світлана Захарівна
Спеціальність
13.00.01 — загальна педагогіка та історія педагогіки
Дата захисту
22.09.2020 12:00
Статус
дисертація захищена