Підвищення екологічної безпеки урбанізованих територій при поводженні з відходами рослинного походження

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., доц. Зеленько Юлія Володимирівна
Спеціальність
21.06.01 — екологічна безпека
Дата захисту
11.10.2019 16:58
Статус
дисертація захищена