Конструювання конденсованих гетероциклічних систем на основі 1,4-хінонів, хіноксалінів та 1,3,5-триазинів

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора хімічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.х.н., проф. Новіков Володимир Павлович
Спеціальність
02.00.03 — органічна хімія
Дата захисту
11.06.2019 09:09
Статус
дисертація захищена