Розробка методу раціонального проїзду транспортними засобами регульованих ділянок доріг

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
к.т.н., доц. Сітовський Олег Пилипович
Спеціальність
05.22.01 — транспортні системи
Дата захисту
03.07.2019 16:34
Статус
дисертація захищена