Стратегічне управління інноваційністю підприємств

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора економічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.е.н., проф. Прохорова Вікторія Володимирівна
Спеціальність
08.00.04 — економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту
09.09.2020 14:00
Статус
дисертація захищена