Взаємодія суб’єктів охорони навколишнього природного середовища (адміністративно-правовий аспект)

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
д.ю.н., проф. Бортник Надія Петрівна
Спеціальність
12.00.07 — адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Дата захисту
24.06.2019 12:40
Статус
дисертація захищена