Вдосконалення технологічних процесів перевезення небезпечних вантажів з врахуванням фактора людини

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
к.т.н., доц. Жук Микола Миколайович
Спеціальність
05.22.01 — транспортні системи
Дата захисту
29.11.2019 16:31
Статус
дисертація захищена