Інформаційна технологія автоматизованого аналізу металографічних та фрактографічних зображень

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Максимович Володимир Миколайович
Спеціальність
05.13.06 — інформаційні технології
Дата захисту
02.07.2019 16:17
Статус
дисертація захищена