Підвищення рівня екологічної безпеки регіону інтегрованою системою управління побутовими відходами

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Погребенник Володимир Дмитрович
Спеціальність
21.06.01 — екологічна безпека
Дата захисту
27.06.2019 16:59
Статус
дисертація подана до захисту