Теоретичні основи сорбційних процесів на природних та синтетичних сорбентах

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Гумницький Ярослав Михайлович
Спеціальність
05.17.08 — процеси та обладнання хімічної технології
Дата захисту
06.09.2019 09:54
Статус
дисертація захищена