Інтервальні моделі процесів забруднення атмосфери шкідливими викидами автотранспорту та методи їх ідентифікації

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Дивак Микола Петрович
Спеціальність
01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи
Дата захисту
13.12.2019 10:37
Статус
дисертація захищена