Правова природа вищої освіти в Україні: теоретико-правовий вимір

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
д.ю.н., проф. Гарасимів Тарас Зеновійович
Спеціальність
12.00.01 — теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Дата захисту
25.06.2019 12:40
Статус
дисертація захищена