Формування та розвиток економіко-управлінського інструментарію забезпечення бізнес-процесів

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора економічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович
Спеціальність
08.00.04 — економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту
29.05.2019 12:49
Статус
дисертація подана до захисту