Підвищення паливоощадності автотранспортного засобу формуванням раціональних законів та алгоритмів перемикання передач трансмісії

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Гащук Петро Миколайович
Спеціальність
05.22.02 — автомобілі та трактори
Дата захисту
29.11.2019 16:33
Статус
дисертація захищена