Технології отримання монокристалів боратів, ванадатів, вольфраматів та моліб датів для активних елементів лазерів з довжинами хвиль 1,06 і 1,5 мкм

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., с.н.с. Космина Мирон Богданович
Спеціальність
05.27.06 — технологія, обладнання та виробництво електронної техніки
Дата захисту
19.12.2019 16:01
Статус
дисертація захищена