Удосконалення методу і технічних засобів для бездемонтажного метрологічного перевіряння побутових лічильників газу

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Середюк Орест Євгенович
Спеціальність
05.01.02 — стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення
Дата захисту
05.12.2019 16:39
Статус
дисертація захищена