Адміністративно-правовий механізм забезпечення інформаційної безпеки в Україні

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
к.ю.н., доц. Хомишин Ірина Юріївна
Спеціальність
12.00.07 — адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Дата захисту
28.10.2019 12:35
Статус
дисертація захищена