Розвиток теоретичних засад змісту освіту в середніх школах України (друга половина XIX - початок XX століття)

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.пед.н., проф. Щербяк Юрій Адамович
Спеціальність
13.00.01 — загальна педагогіка та історія педагогіки
Дата захисту
21.09.2020 12:00
Статус
дисертація захищена