Теорія імпульсів в урбаністичному розвитку великого міста

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора архітектури
Науковий керівник / консультанти
д.арх., проф. Черкес Богдан Степанович
Спеціальність
18.00.01 — теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури
Дата захисту
02.12.2019 13:19
Статус
дисертація подана до захисту