Оцінка екологічної небезпеки від хімічного впливу військової діяльності на довкілля

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Мальований Мирослав Степанович
Спеціальність
21.06.01 — екологічна безпека
Дата захисту
03.09.2020 12:00
Статус
дисертація захищена