Лінгвістичні методи та засоби планування надання освітніх послуг з використанням Веб-спільнот

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Жежнич Павло Іванович
Спеціальність
10.02.21 — структурна, прикладна та математична лінгвістика
Дата захисту
12.12.2019 10:43
Статус
дисертація захищена