Математичне моделювання конвективного процесу сушіння деревини з урахуванням границі фазових переходів

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Соколовський Ярослав Іванович
Спеціальність
01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи
Дата захисту
13.12.2019 10:41
Статус
дисертація захищена