Формування педагогічної культури майбутніх соціальних працівників на засадах акмеологічного підходу в закладах вищої освіти

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.пед.н., проф. Романовська Людмила Іванівна
Спеціальність
13.00.04 — теорія та методика професійної освіти
Дата захисту
23.09.2020 10:00
Статус
дисертація захищена