Професійна підготовка бакалаврів у галузі права в університетах Канади

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.пед.н., проф. Мукан Наталія Василівна
Спеціальність
13.00.04 — теорія та методика професійної освіти
Дата захисту
05.02.2020 10:10
Статус
дисертація захищена