Підвищення енергетичної ефективності робочих машин з отто-двигунами засобами hard-soft-технології

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Гащук Петро Миколайович
Спеціальність
05.02.02 — машинознавство
Дата захисту
29.07.2020 15:00
Статус
дисертація захищена