Кримінологічні заходи запобігання злочинам у сфері господарської діяльності, які вчиняються службовими особами

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
к.ю.н., доц. Сорока Світлана Олександрівна
Спеціальність
12.00.08 — кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
Дата захисту
30.11.2019 09:51
Статус
дисертація захищена