Теорія і практика протидії нелегальній міграції ор-ганами Державної прикордонної служби України: адміністративно-правовий аспект

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
д.ю.н., проф. Остапенко Олексій Іванович
Спеціальність
12.00.07 — адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Дата захисту
28.10.2019 12:36
Статус
дисертація захищена