Басейновий принцип управління екологічною безпекою Західного Бугу (на прикладі Львівської області)

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Мальований Мирослав Степанович
Спеціальність
21.06.01 — екологічна безпека
Дата захисту
31.05.2019 17:01
Статус
дисертація захищена