Формування та використання нафтогазових стратегічних резервів національної економіки України

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович
Спеціальність
08.00.03 — економіка та управління національним господарством
Дата захисту
24.01.2020 12:13
Статус
дисертація захищена