Математичне моделю- вання деформаційних і тепломасообмінних процесів у середовищах з фрактальною структурою

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Соколовський Ярослав Іванович
Спеціальність
01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи
Дата захисту
24.10.2019 10:50
Статус
дисертація захищена