Загальна характеристика секуляризації і десекуляризації правових систем релігійного типу

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
д.ю.н., проф. Гарасимів Тарас Зеновійович
Спеціальність
12.00.01 — теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Дата захисту
24.06.2019 12:41
Статус
дисертація захищена